Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Sovata, nr 27
Orașul : Oradea
Țara : ROMÂNIA
Telefonul organizației : 0359416011
Adresa de e-mail a organizației : contact@aquacrisius.ro
Pagina web : www.aquacrisius.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : VLAŞ GEORGIANA
Funcția : MANAGER FINANCIAR
Adresa de e-mail : georgi_ana_maria@yahoo.com

Activitățile organizației

Scopul organizației
Asigurarea conservării siturilor comunitare Natura 2000, administrarea de arii naturale protejate (monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor pentru care au fost desemnate siturile, emiterea de avize de custode pentru planuri și activități, acțiuni de control a activităţilor din situri, prevenirea şi combaterea braconajului piscicol/cinegetic, colaborarea cu Primăriile, școlile din situri, cu Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului, etc.) organizarea și implementarea de activități de informare și conștientizare, ecologizarea zonelor umede și ecosistemelor acvatice, amenajarea, întreținerea, gestionarea sau administrarea de spații verzi urbane/extravilane și zone de agrement etc.
Anul înființării: 2006
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Regional
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Da - FEDERAŢIA COALIŢIA NATURA 2000
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Cultură
 • Economie, comerț, relații cu mediul de afaceri
 • Educație și cercetare
 • Finanțe publice
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Energie
 • Justiție
 • Mediu
 • Media și audiovizual
 • Tineret
 • Altele (vă rugăm menționați care) :
PISCICOL
Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: Elaborarea planurilor de management
  • Obiectul contractului/proiectului: Elaborarea planurilor de management
  • Nume client/finanțator: FEDR
  • Finanțare din fonduri publice: DA

  • Nume contract/proiect: Management integrat conservativ și participativ al siturilor
  • Obiectul contractului/proiectului: Management integrativ al siturilor
  • Nume client/finanțator: DEDR
  • Finanțare din fonduri publice: DA

  • Nume contract/proiect: Pescuitul recreativ
  • Obiectul contractului/proiectului: Informarea orădenilor cu privire la pescuit ca modalitate sănătoasă de petrecere a timpului în aer liber
  • Nume client/finanțator: Consiliul Local Oradea
  • Finanțare din fonduri publice: DA

  • Nume contract/proiect: Crișul verde redat orădenilor
  • Obiectul contractului/proiectului: Amenajarea unei zone de agrement şi informarea orădeniilor despre importanţa zonei de luncă şi protejarea ei.
  • Nume client/finanțator: Fundația pentru Parteneriat și Mol România
  • Finanțare din fonduri publice: NU

  • Nume contract/proiect: Protejând insulele pe cale de dispariţie de la graniţă
  • Obiectul contractului/proiectului: Activități de cercetare, acţiuni de management de mediu, protecţie a mediului, organizarea de acţiuni în stradă şi prezentări în instituţii, consiliere pe probleme de Natura 2000, editare, realizare şi distribuire de flyere, realizarea şi amplasarea de panouri informative
  • Nume client/finanțator: FEDR și contribuție proprie
  • Finanțare din fonduri publice: DA


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 18761098
Cifra de afaceri totală în lei: 1.726.485
Dintre care fonduri publice, în lei: -
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: -