Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Cameră de Comerț -
Adresa organizației: Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, 030982
Orașul : Bucureşti
Țara : România
Telefonul organizației : 021.318.25.73
Adresa de e-mail a organizației : ccir@ccir.ro
Pagina web :

Informatii persoana de contact

Nume și prenume :
Funcția : Consilier, Biroul Strategii şi Politici
Adresa de e-mail : narcis.pirnau@ccir.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Camera de Comerţ şi Industrie a României sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii de afaceri din România, urmărind promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.
Anul înființării: 1949
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Global
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: - ICC - International Chamber of Commerce
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Da - Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Administrație publică
 • Afaceri externe
 • Afaceri interne
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Apărare
 • Comunicații și societate informațională
 • Concurență
 • Economie, comerț, relații cu mediul de afaceri
 • Educație și cercetare
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Energie
 • Justiție
 • Mediu
 • Media și audiovizual
 • Muncă, protecție socială
 • Protecția consumatorilor
 • Transparență instituțională
 • Transporturi
 • Altele (vă rugăm menționați care) :
Anticorupţie
Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: -
  • Obiectul contractului/proiectului: -
  • Nume client/finanțator: -
  • Finanțare din fonduri publice: -


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: RO 2842250
Cifra de afaceri totală în lei: 26.220.287 lei
Dintre care fonduri publice, în lei: -
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: -