Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Str. Icoanei nr. 29 A, setor 2, București
Orașul : București
Țara : România
Telefonul organizației : 0212120363
Adresa de e-mail a organizației : office@y4y.ro
Pagina web : http://www.y4y.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Adina Manea
Funcția : Director Programe
Adresa de e-mail : adina@y4y.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Tineri pentru Tineri (TpT) este o organizaţie naţională, neguvernamentală, independentă, apolitică, non-profit, bazată pe voluntariat, creată în anul 1991 cu scopul de a se implica în problematica socială a tinerilor din România. Priorităţile TpT sunt tinerii, responsabilitatea individuală şi performanţa, iar calea principală pentru a ajunge la tineri este educaţia între egali. Organizația utilizează această abordare, considerată a fi calea de formare a noilor lideri, încă din 1993 pentru programul Educaţie pentru Viaţa de Familie, având recunoaştere la nivel naţional şi internaţional (reţeaua YouthPEER).
Anul înființării: 1991
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Da - Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale; Federația VOLUM; Coaliția pentru Educație
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Educație și cercetare
 • Fonduri europene
 • Sănătate
 • Tineret
 • Altele (vă rugăm menționați care) :
voluntariat, echitate de gen
Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: EVRICA 2.0.– Educație pentru viața de familie și responsabilizare individuală prin programe de cetățenie activă pentru tinerii din România
  • Obiectul contractului/proiectului: Creșterea accesului adolescenților și tinerilor din București și 14 județe la educație și servicii prietenoase în sănătatea reproducerii și sexualității într-o abordare bazată pe echitate și drepturile omului
  • Nume client/finanțator: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
  • Finanțare din fonduri publice: nu

  • Nume contract/proiect: Youth Voice/ proiect regional
  • Obiectul contractului/proiectului: Conștientizarea de către tineri a rolului de agenți activi în realizarea Agendei 2030, încurajarea participării lor în procesele de luare a deciziilor și implicarea lor în dezvoltarea durabilă prin acțiuni multiple de informare, consultare şi advocacy.
  • Nume client/finanțator: Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) - EECARO
  • Finanțare din fonduri publice: nu

  • Nume contract/proiect: EDSANO - Educaţie pentru Sănătate – Dezvoltarea curriculei opţionale modulare pentru învăţământul preuniversitar / ID 62075
  • Obiectul contractului/proiectului: Dezvoltarea sistemului de învățământ preuniversitar în furnizarea de competențe cheie prin îmbunătățirea ofertei opționale de educație pentru sănătate
  • Nume client/finanțator: Fondul Social European - POSDRU 2007-2013
  • Finanțare din fonduri publice: da

  • Nume contract/proiect: EVRICA - Educaţie pentru viaţă şi responsabilizare individuală prin programe de cetăţenie activă pentru tinerii din România / ID 56656
  • Obiectul contractului/proiectului: Dezvoltarea de mecanisme și instrumente pentru asigurarea accesului elevilor din 15 județe la educație de tip nonformal de calitate și la competențe cheie europene de cetățenie activă
  • Nume client/finanțator: Fondul Social European - POSDRU 2007-2013
  • Finanțare din fonduri publice: da

  • Nume contract/proiect: Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România / ID RO-0062
  • Obiectul contractului/proiectului: Încurajarea unui comportament responsabil şi nediscriminatoriu referitor la HIV/SIDA. Proiectul vizează tinerii (15-25 de ani), care vor primi informaţii corecte în ceea ce priveşte HIV/SIDA pentru a-i motiva să adopte un stil de viaţă mai sănătos, un comportament responsabil şi o atitudine nediscriminatoare faţă de persoanele infectate cu HIV.
  • Nume client/finanțator: Mecanismul Finaciar SEE (Spaţiul Economic European), prin Ministerul de Finanţe
  • Finanțare din fonduri publice: nu


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 5129716
Cifra de afaceri totală în lei: 2998995
Dintre care fonduri publice, în lei: 2834466
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: < 1.000 Euro -