Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Organizație patronală -
Adresa organizației: Bucuresti, Bdul. Unirii nr. 31, Bloc A1, Sector 3
Orașul : Bucuresti
Țara : Romania
Telefonul organizației : 021-326.60.90
Adresa de e-mail a organizației : office@conpirom.ro
Pagina web : www.conpirom.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Cristian Ionescu
Funcția : Secretar General
Adresa de e-mail : office@conpirom.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Reprezentarea, promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor tehnice, economice, sociale şi juridice ale agenţilor economici cu activităţi economice atât în plan naţional cât şi în plan internaţional. Militează pentru respectarea legislaţiei, promovarea eticii profesionale şi a normelor de concurenţă loială atât în activitatea şi în relaţiile dintre membrii săi, cât şi în relaţiile cu ceilalţi agenţi economici, cu organele administraţiei de stat şi celelalte structuri ale societăţii civile. Participă activ în toate structurile şi la toate nivelurile dialogului social şi sprijină – cu experienţa, cunoştinţele şi informaţiile membrilor săi – elaborarea deciziilor şi a actelor normative care interesează activitatea şi bunul mers al agenţilor economici, industriei, economiei şi societăţii în general. Desemnează reprezentanţii, din rândul federaţiilor, patronatelor şi asociaţiilor membre, la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă la nivel de ramură, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite sau tripartite de dialog social.
Anul înființării: 1992
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Administrație publică
 • Afaceri externe
 • Afaceri interne
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Comunicații și societate informațională
 • Concurență
 • Economie, comerț, relații cu mediul de afaceri
 • Educație și cercetare
 • Finanțe publice
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Energie
 • Mediu
 • Muncă, protecție socială
 • Protecția consumatorilor
 • Sănătate
 • Transparență instituțională
 • Transporturi

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: 0
  • Obiectul contractului/proiectului: 0
  • Nume client/finanțator: 0
  • Finanțare din fonduri publice: 0


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 4314880
Cifra de afaceri totală în lei: 32853
Dintre care fonduri publice, în lei: 0
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: Altele - 0