Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Str. Washington, Nr. 38, Sector 1
Orașul : București
Țara : România
Telefonul organizației : 0734325662
Adresa de e-mail a organizației : office@fondromania.org
Pagina web : www.fondromania.org

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Rusu Adela
Funcția : Director Executiv
Adresa de e-mail : adela.rusu@fondromania.org

Activitățile organizației

Scopul organizației
VIZIUNEA FOND este aceea a unei lumi în care România este implicată activ în promovarea dezvoltării internaţionale şi acţionează în spiritul solidarităţii şi egalităţii de şanse pentru toate naţiunile. MISIUNEA FOND este de a contribui la dezvoltarea şi implementarea unei politici coerente şi eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi a ajutorului umanitar, de a creşte capacitatea organizaţiilor membre, de a educa publicul larg cu privire la cooperarea pentru dezvoltare internaţională, prin implementarea de proiecte şi programe specifice, networking, instruire, cercetare, dezvoltare de politici publice şi activităţi advocacy. În prezent, Federația are 37 de organizații membre localizate pe întreg teritoriul României, active în diverse domenii.
Anul înființării: 2007
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Afaceri externe
 • Educație și cercetare
 • Altele (vă rugăm menționați care) :
Cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară
Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: Forumul ONG de la Marea Neagră – ediția IX-a
  • Obiectul contractului/proiectului: Lansat în 2008 în contextul Sinergiei Mării Negre, Forumul ONG de la Marea Neagră constituie un eveniment tradițional, deosebit de important pentru societatea civilă din regiune şi oferă un spațiu de dialog și cooperare multi-actor, cuprizând organizații ale societății civile din regiune și alți actori relevanţi: reprezentanți guvernamentali europeni și regionali, donatori cu activitate în regiune, reprezentanți ai mediului academic și mass mediei.
  • Nume client/finanțator: Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE), prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală (UNDP)/ Comisia Europeană / CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE)
  • Finanțare din fonduri publice: Da

  • Nume contract/proiect: Scoala Romana de Dezvoltare – ediția IX-a
  • Obiectul contractului/proiectului: Şcoala Română de Dezvoltare a devenit un eveniment tradițional pentru comunitatea naţională de dezvoltare care aduce în atenție teme relevante pentru domeniu la nivel naţional şi internaţional. Scopul evenimentului este să contribuie la informarea şi conştientizarea publicului larg, a decidenților, persoanelor implicate în domeniu cu privire la dezvoltarea internațională și statutul României de donator internațional, să faciliteze transferul de bune practici, experiențe, expertiză şi interacţiune cu organizaţii internaţionale, practicieni, instituţii şi organizaţii relevante, să ofere un spaţiu de consultare pentru reprezentanţii comunităţii naţionale: ministerele de linie, Parlament, organizaţiile neguvernamentale, mediul academic, autorităţile locale, mass-media etc.
  • Nume client/finanțator: Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE), prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală (UNDP)
  • Finanțare din fonduri publice: Da

  • Nume contract/proiect: Fondul de Mobilitate pentru experţii ONG din România şi Republica Moldova (granturi mici) – Runda a III-a
  • Obiectul contractului/proiectului: Cea de-a III-a rundă a Fondului de Mobilitate continuă primele două runde lansate pentru a susține cooperarea între societatea civilă din cele două țări prin schimbul de expriență, împărtășirea expertizei acumulate și dezvoltarea de proiecte și inițiative comune. Proiectul este relevant prin prisma obiectivului urmărit, dar și a rezultatelor deja avute prin implementarea rundelor anterioare. Mobilitățile individuale sprijinite și granturile acordate au valorificat experiențele acumulate de reprezentanții societății civile și au evidențiat necesitatea continuării unui astfel de demers, după cum relevă și feedback-ul beneficiarilor prin intermediul rapoartelor de activitate.
  • Nume client/finanțator: Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE), prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală (UNDP)
  • Finanțare din fonduri publice: Da

  • Nume contract/proiect: „Consolidarea Capacității FOND și a Organizațiilor Membre în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare în România”
  • Obiectul contractului/proiectului: Proiectul (martie 2014 – aprilie 2016) și-a propus consolidarea capacității interne a Federației pentru a răspunde mai bine nevoilor membrilor în realizarea obiectivelor lor în domeniul cooperare pentru dezvoltare, pentru a implementa inițiative de monitorizare și formulare de politici publice în domeniu prin întărirea capacității de advocacy FOND. Principalele obiective și activități au inclus: consolidarea capacității instituționale a FOND la nivel strategic (elaborarea noii strategii a federației) și la nivel de membership (actualizarea serviciilor pentru membri), creșterea vizibilității și recunoașterea autorității FOND în domeniu (elaborarea unui raport anual de monitorizare a politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare) și întărirea capacității de advocacy a federației.
  • Nume client/finanțator: Granturile SEE 2009–2014, în cadrul Fondului ONG în România (Componenta 5 – Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și coaliții)
  • Finanțare din fonduri publice: Nu

  • Nume contract/proiect: „World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World” (promovarea Coerenței Politicilor de Dezvoltare/ Policy Coherence for Development - PCD)
  • Obiectul contractului/proiectului: Proiectul european a fost implementat pe o perioada de 3 ani (februarie 2013 – februarie 2016) de către platorma belgiană pentru dezvoltare CNCD-11.11.11 (Belgia) în parteneriat cu FOND (România) și cuplatormele similare: FoRS (Republica Cehă), AKÜ (Estonia), CRID (Franța), HAND (Ungaria), Grupa Zagranica (Polonia), Platorma MRVO (Slovacia), SLOGA (Slovenia) și rețeaua europeană Eurodad. Acest proiect a urmărit promovarea principiulului coerenței politicilor de dezvoltare (PCD) la nivel național și susținerea activă a acestuia din partea decidenților politici, implicarea societății civile în aducerea acestui subiect pe agenda publică precum și creșterea gradului de vizibilitate în massmedia pe acest subiect.
  • Nume client/finanțator: Comisia Europeană
  • Finanțare din fonduri publice: Da


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 22274813
Cifra de afaceri totală în lei: 794633
Dintre care fonduri publice, în lei: 485786
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: 10.000 Euro – 50.000 Euro -