Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Str. Brăilița, nr. 7, bl. D9A, sc. 1, et. 8, ap. 134
Orașul : București, sector 3
Țara : România
Telefonul organizației : 0723627448
Adresa de e-mail a organizației : weare@funkycitizens.org
Pagina web : www.funky.ong

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Radu Szucs
Funcția : Project manager
Adresa de e-mail : radu@funky.ong

Activitățile organizației

Scopul organizației
Scopul Funky Citizens este de a promova drepturile omului, dezvoltarea sustenabilă, responsabilitatea socială și individuală prin cetățenie activă, educație civică și culturală, atât prin activități proprii cât și prin sprijinirea inițiativelor care își propun obiective similare.
Anul înființării: 2012
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Da - Politică fără Bariere, Coaliția pentru Date Deschise
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Administrație publică
 • Comunicații și societate informațională
 • Cultură
 • Economie, comerț, relații cu mediul de afaceri
 • Educație și cercetare
 • Finanțe publice
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Justiție
 • Media și audiovizual
 • Tineret
 • Transparență instituțională

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: Politica fara bariere
  • Obiectul contractului/proiectului: Obiectivele inițiale ale Campaniei Politică fără Bariere urmărește modificarea legislației pentru garantarea drepturilor la asociere politică și participare la alegeri.
  • Nume client/finanțator: FDSC/FondONG
  • Finanțare din fonduri publice: Nu

  • Nume contract/proiect: Responsabilitate în cheltuirea banilor publici 2.0
  • Obiectul contractului/proiectului: Proiectul vizează necesitatea creșterii responsabilității în gestionarea banilor publici, cu obiectivul de a operaționaliza principiile transparenței, participării publice și eficienței pentru a crește corelația dintre impactul real al cheltuirii banilor publici și nevoile de dezvoltare ale comunității.
  • Nume client/finanțator: FDSC/FondONG
  • Finanțare din fonduri publice: Nu

  • Nume contract/proiect: Open Justice 2.1
  • Obiectul contractului/proiectului: În prima parte a proiectului am abordat probleme legate de reforma justiției, diferențiind între două categorii de intervenții: reforma procesului ce ține de actul de justiție și eficacitatea actului de justiție (rezultatele constând în procese, decizii etc.). A doua etapă a proiectul se bazează pe lecțiile învățate și rezultatele opținute în prima etapă a proiectului Openjustice 2.0 și își propune dezvoltarea Indicelui de performanță al instanțelor și platforma onoratainstanta.ro, largind spectrul indicatorilor acoperiti, si acoperirea tuturor parchetelor din Romania, dezvoltarea a 10 documente de politici publice bazate pe cercetarea privind indicatorii de performanță, precum și dezvoltarea capacității de advocacy pentru a promova documentele de politici publici și promovarea de instrumente de educație.
  • Nume client/finanțator: Konrad Adenauer Stiftung
  • Finanțare din fonduri publice: Nu

  • Nume contract/proiect: Transparență și integritate în gestionarea bugetelor locale
  • Obiectul contractului/proiectului: Dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri și autorități publice în vederea creșterii transparenței la nivelul administrației locale; creşterea capacităţii şi implicării organizaţiilor neguvernamentale locale şi cetăţenilor în prevenirea corupţiei, asigurarea transparenţei şi responsabilizarea aleşilor locali în privinţa cheltuirii banilor publici.
  • Nume client/finanțator: FDSC/FondONG
  • Finanțare din fonduri publice: Nu

  • Nume contract/proiect: ParticipaCity
  • Obiectul contractului/proiectului: Creșterea nivelului de participare al cetățenilor din Sectorul 3 al Bucureștiului la elaborarea și ierarhizarea priorităților de dezvoltare urbană la nivel local.
  • Nume client/finanțator: FDSC/FondONG
  • Finanțare din fonduri publice: Nu


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 30339344
Cifra de afaceri totală în lei: 515626
Dintre care fonduri publice, în lei: 67.275
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: 5.000 – 10.000 Euro -