Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Structură asociativă a administrației publice locale -
Adresa organizației: STRADA GENERAL CONSTANTIN COANDA NR 18, SECTOR 1, BUCURESTI
Orașul : BUCUREȘTI
Țara : ROMÂNIA
Telefonul organizației : 0213119969
Adresa de e-mail a organizației : contact@acor.ro
Pagina web : www.acor.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : ALEXANDRA-MIHAELA ȘERBAN
Funcția : GESTIONAR
Adresa de e-mail : alexandra@acor.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem aminti: •armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora; •promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional; •crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor; •organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a comunelor membre; •organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, poliția locală, fără a se limita la acestea. Asociația efectuează periodic studii, analize și cercetări privind situația economico-socială a comunelor din România, ultima lucrare de amploare, AGENDA COMUNELOR DIN ROMÂNIA, fiind elaborată în 2012, document care analizează problemele complexe ale comunelor din România și care prezintă soluții la probleme identificate, cu o viziune pe 30 de ani.
Anul înființării: 1997
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Administrație publică
 • Afaceri externe
 • Afaceri interne
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Comunicații și societate informațională
 • Cultură
 • Economie, comerț, relații cu mediul de afaceri
 • Finanțe publice
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Justiție
 • Muncă, protecție socială
 • Transparență instituțională

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: nu
  • Obiectul contractului/proiectului: nu
  • Nume client/finanțator: nu
  • Finanțare din fonduri publice: nu


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 10747683
Cifra de afaceri totală în lei: 5328114
Dintre care fonduri publice, în lei: 0
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: Altele - 0 lei