Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : - Cameră de Comerț Bilaterală
Adresa organizației: Str. Clucerului 35, etaj 2, sector 1, 011363
Orașul : Bucureşti
Țara : România
Telefonul organizației : 0212231533
Adresa de e-mail a organizației : drahk@ahkrumaenien.ro
Pagina web : http://rumaenien.ahk.de/ro/

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Metz Sebastian
Funcția : Director General
Adresa de e-mail : metz.sebastian@ahkrumaenien.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Protejarea şi reprezentarea intereselor economice ale membrilor (si non-membrilor) în faţa autorităţilor guvernamentale, autorităţilor teritoriale, organizaţiilor şi instituţiilor; iniţierea, intermedierea, întreţinerea şi dezvoltarea de contacte comerciale între agenţii economici şi entităţile implicate în relaţiile economice bilaterale ale ambelor state; colectarea şi retransmiterea de informaţii despre situaţia economică din Germania şi din România, referitoare printre altele la stadiul şi evoluţia problemelor legate de politica economică şi comercială, prin circulare, rapoarte anuale, documente consultative şi alte publicaţii; prestarea de servicii în sprijinul intrării pe piaţă şi dezvoltării activităţii agenţilor economici în ţara respectivă şi în sprijinul exercitării activităţii curente de către aceştia; procurarea şi elaborarea de materiale şi informaţii referitoare la oportunităţi de desfacere, de achiziţie şi de investiţii în ambele ţări în limita reglementărilor legale referitoare la concurenţă; organizarea de conferinţe de presă, seminarii de informare, simpozioane, conferinţe, dezbateri, târguri şi expoziţii şi alte evenimente, precum şi participarea la astfel de evenimente; intermedierea în litigiile dintre cei implicaţi în relaţiile economice bilaterale, inclusiv prin înfiinţarea şi menţinerea unei curţi arbitrale; reprezentarea societăţilor care au ca obiect organizarea de târguri şi expoziții şi promovarea economică; organizarea de cursuri de formare profesională în cadrul unor programe de formare și dezvoltare profesională continuă a adulților; prestarea oricăror activități de formare şi de perfecţionare profesională, prin organizarea de cursuri, seminarii, programe de studii, tranining-uri și workshop-uri, precum şi emiterea de diplome, certificate şi adeverinţe în limitele permise de lege.
Anul înființării: 2002
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: - Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie din Germania(Deutscher Industrie- und Handelskammertag)
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu - Coaliția pentru Dezvoltarea României
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Concurență
 • Economie, comerț, relații cu mediul de afaceri
 • Educație și cercetare
 • Finanțe publice
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Energie
 • Mediu
 • Muncă, protecție socială
 • Sănătate
 • Transparență instituțională

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: -
  • Obiectul contractului/proiectului: -
  • Nume client/finanțator: -
  • Finanțare din fonduri publice: -


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2016
Cod de identificare fiscală: RO14870017
Cifra de afaceri totală în lei: 6.194.691,84
Dintre care fonduri publice, în lei: 0
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: < 1.000 Euro -