Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Str. Moldovei 1
Orașul : Tirgu-Mures
Țara : Romania
Telefonul organizației : 0265 255532
Adresa de e-mail a organizației : office@eeirh.org
Pagina web :

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Mihai Horga
Funcția : Consilier superior
Adresa de e-mail : mhorga@eeirh.org

Activitățile organizației

Scopul organizației
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) promovează dreptul femeilor şi bărbaţilor la sănătatea reproducerii şi sexualităţii, la o viaţă fără violenţă legată de gen şi la o îmbătrânire sănătoasă şi demnă. Pentru a împlini această misiune, IEESR oferă suport pentru politici, acordă consultanţă şi asistenţă tehnică, dezvoltă şi implementează programe şi proiecte de cercetare, formare profesională şi comunicare şi furnizează servicii sociale şi medicale. În toate activităţile sale, IEESR promovează dialogul, parteneriatele şi cooperarea internaţională. IEESR sprijinină atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în special Obiectivele 3 şi 5, şi a Planului de Acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo, prin eforturile combinate ale guvernelor, organizaţiilor societăţii civile şi sectorului privat, în cadrul unui parteneriat mai puternic şi mai eficient pentru dezvoltare.
Anul înființării: 1997
Organizația este activă în principal la următorul nivel: European
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Afaceri externe
 • Afaceri interne
 • Muncă, protecție socială
 • Sănătate

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: Nici un contract/proiect incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici.
  • Obiectul contractului/proiectului: N/A
  • Nume client/finanțator: N/A
  • Finanțare din fonduri publice: N/A


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 9028390
Cifra de afaceri totală în lei: 1867449
Dintre care fonduri publice, în lei: 269375
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: < 1.000 Euro -