Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: str. Matei Basarab nr. 41, etaj 1, ap. 2, sector 3
Orașul : Bucuresti
Țara : Romania
Telefonul organizației : +40 21 326 84 58
Adresa de e-mail a organizației : daniela.gheorghe@fonpc.ro
Pagina web : www.fonpc.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Gheorghe Daniela Maria
Funcția : director executiv
Adresa de e-mail : daniela.gheorghe@fonpc.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Scopul Federaţiei este de a întări, uni şi reprezenta într-o manieră solidară organizaţiile membre care activează în domeniul Bunăstării ş i Protecţiei Copilului şi Familiei in vederea asigurării respectării drepturilor copilului aşa cum sunt ele înscrise în Convenţia ONU privind Drepturile Copilului şi în Convenţiile europene la care România este parte. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Federaţia va: a) propune şi dezvolta strategii de comunicare si colaborare între Autorităţi, ONG-uri şi alţi parteneri care activează pentru respectarea drepturilor copilului şi a familiei precum şi în domenii conexe; b) pleda şi promova respectarea drepturilor copilului precum şi politici pentru bunăstarea şi protecţia drepturilor copilului şi familiei; c) va lua poziţie fata de încălcarea drepturilor copilului în România şi în lume d) elabora şi propune norme, metodologii şi strategii privind respectarea drepturilor copilului şi familiei, bunăstarea şi protecţia drepturilor copilului şi familiei; e) oferi comunităţii ONG-urilor diverse servicii (informaţii, consultanţă, formare, monitorizare, evaluare, standardizare), care nu contravin scopurilor Federaţiei sau ONG-urilor membre; f) dezvolta şi extinde în continuare Federaţia; g) realiza şi sprijini strângerea de fonduri pentru realizarea de proiecte în domeniu; h) sensibiliza opinia publică privind problemele protecţiei copilului şi a familiei precum şi în domenii conexe; i) propune şi va acţiona pentru îmbunătăţirea legislaţiei j) promova parteneriate cu alte organizaţii similare româneşti sau străine; k) evalua nevoile de servicii şi disponibilităţile de oferte în domeniu; l) acţiona pentru creşterea implicării comunităţii în activităţile pentru bunăstarea şi protecţia drepturilor copilului şi familiei; m) facilita accesul organizaţiilor membre la informaţiile pe care le deţine respectând principiile de confidenţialitate convenite între membri.
Anul înființării: 1997
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Da - EuroChild, ChildPact
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Administrație publică
 • Educație și cercetare
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Justiție
 • Muncă, protecție socială
 • Sănătate

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: na
  • Obiectul contractului/proiectului: na
  • Nume client/finanțator: na
  • Finanțare din fonduri publice: na


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 10044934
Cifra de afaceri totală în lei: 1.547.200 lei
Dintre care fonduri publice, în lei: 0
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: Altele - na