Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Slobozia nr 31, sector 4
Orașul : Bucuresti
Țara : Romania
Telefonul organizației : 021.210.05.39
Adresa de e-mail a organizației : office@agentiaimpreuna.ro
Pagina web : www.agentiaimpreuna.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Gelu Duminica
Funcția : Director executiv
Adresa de e-mail : gelu.duminica@agentiaimpreuna.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Agentia de Dezvoltare Comunitara „Impreuna” a obtinut personalitate juridica la data de 24 septembrie 1999 prin incheierea nr.93 a Judecatoriei Tribunalului Brasov. Misiunea Agentiei este orientata in vederea pastrarii si afirmarii personalitatii rromilor, prin activitati de cercetare, documentare si difuzare, elaborare si implementare a politicilor sociale in folosul rromilor.
Anul înființării: 1999
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Da - Coalitia anti-saracie, FEDER
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Administrație publică
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Cultură
 • Educație și cercetare
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Muncă, protecție socială
 • Tineret

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: Şcoala mea tolerantă
  • Obiectul contractului/proiectului: „Şcoala mea tolereantă” reprezintă o inițiativă prin care ne propunem să explicăm stereotipurile sociale despre romi, prin promovarea istoriei și punând la îndoială ipotezele actuale referitoare la această minoritate etnică.
  • Nume client/finanțator: Fundația “Remembrance, Responsabilty and Future”
  • Finanțare din fonduri publice: Nu

  • Nume contract/proiect: zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune
  • Obiectul contractului/proiectului: Reducerea disparităților di ntre romi, alte grupuri defavorizate și populația majoritară în mod durabil și tangibil, contribuind la incluziunea sociala a minorităților.
  • Nume client/finanțator: Fondul pentru Incluziunea Romilor și a altor grupuri dezavantajate, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român
  • Finanțare din fonduri publice: Da

  • Nume contract/proiect: Democraţie participativă. Pilotarea unei iniţiative cetăţeneşti pentru comunităţile interetnice din România
  • Obiectul contractului/proiectului: Mobilizarea cetăţenilor în vederea creşterii gradului de participare publică.
  • Nume client/finanțator: Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
  • Finanțare din fonduri publice: Da

  • Nume contract/proiect: Creșterea incluziunii sociale a romilor prin acțiuni de dezvoltare comunitară și advocacy
  • Obiectul contractului/proiectului: Norwegian Church Aid
  • Nume client/finanțator: Proiectul vizează conștientizarea și implicarea civică a cetățenilor din comunități Rome, cu scopul de a identifica, prioritiza și stabili soluții la nevoile socio-economice ale minorității Roma. Proiectul utilizează metode specifice pentru a genera un dialog constructiv cu autoritățile locale, având ca subiect problemele ce afectează comunitățile vizate prin proiect, cu scopul de a promova implicarea civică activă și dezvoltarea comunitară. Proiectul vizează și derularea unei campanii naționale de advocacy, cu scopul de a introduce elemente din istoria romilor în cadrul cursurilor de istorie din Curricula Națională, pentru toate nivelele de studiu, vizând reducerea discriminării și promovarea diversității și a interculturalismului.
  • Finanțare din fonduri publice: Nu

  • Nume contract/proiect: În căutarea demnităţii. Combat erea rasismului prin cercetare, educație și dezvoltare comunitară
  • Obiectul contractului/proiectului: Combaterea discriminării şi a atitudinilor şi comportamentelor împotriva romilor prin (1) cercetare şi campanii în medii universitare, prin (2) educaţia şi împuternicirea tinerilor romi şi prin (3) formarea unor grupuri de iniţiativă capabile să se opună discriminări lor la nivel local.
  • Nume client/finanțator: Agenţia Naţională pentru Romi
  • Finanțare din fonduri publice: Da


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2016
Cod de identificare fiscală: 12180126
Cifra de afaceri totală în lei: 1482899
Dintre care fonduri publice, în lei: 906069.64
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: 50.000 – 100.000 Euro -