Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Calea Dorobanților nr. 42, et. 3, apt. 5, sector 1
Orașul : București
Țara : România
Telefonul organizației : +40 21 794 14 98
Adresa de e-mail a organizației : contact@rbls.ro
Pagina web : www.rbls.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Hubati Sebastian
Funcția : Director Executiv
Adresa de e-mail : sebastian.hubati@rbls.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Conform statutului, Fundatia ROMANIAN BUSINESS LEADERS are ca scop promovarea Romaniei si a business-ului romanesc prin (a) Organizarea de seminarii, conferinte, simpozioane si traininguri, (b) Editarea de carti, reviste si materiale specifice (pliante, afise, bannere), (c) Derularea oricaror tipuri de activitati care se inscriu in scopul propus, cu respectarea legislatiei romane in vigoare si a tratatelor la care Romania face parte, (d) Informarea, indrumarea si ajutorarea membrilor fundatiei pentru cunoasterea si promovarea drepturilor legale, orientarea si integrarea socio-profesionala prin activitati informationale, (e) Implementarea si dezvoltarea de proiecte interne si externe in domeniul de activitate si in stransa corelare cu scopul propus, (f) Promovarea ideii de cunoastere intr-o societate de consum marcata de profunde mutatii structurale, cum este societatea romaneasca, (g) derularea unor programe de informare, sprijin si consultanta, (h) Colaborarea si organizarea de schimburi de experienta cu organizatii similare din tara si din strainatate si (i) Colaborarea cu persoane fizice si juridice din tara si strainatate, cu scop similar pentru realizarea obiectivelor si indeplinirea misiunii.
Anul înființării: 2011
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Da - Coaliția pentru Dezvoltarea României
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Comunicații și societate informațională
 • Economie, comerț, relații cu mediul de afaceri
 • Educație și cercetare
 • Finanțe publice
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Energie
 • Mediu
 • Muncă, protecție socială
 • Sănătate
 • Transparență instituțională
 • Transporturi
 • Altele (vă rugăm menționați care) :
Antreprenoriat
Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: n/a
  • Obiectul contractului/proiectului: n/a
  • Nume client/finanțator: n/a
  • Finanțare din fonduri publice: n/a


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: RO29004248
Cifra de afaceri totală în lei: 856025
Dintre care fonduri publice, în lei: 0
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: 1.000 – 5.000 Euro -