Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Bucuresti, sector 6, strada Vintila Mihailescu nr. 19, bloc 62, scara 2, apart. 58, cod postal 060395
Orașul : Bucuresti
Țara : Romania
Telefonul organizației : 0744122110
Adresa de e-mail a organizației : integritate.spiritcivic@gmail.com
Pagina web : www.civicspirit.eu (in constructie)

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : MILODIN PAUL
Funcția : Presedinte
Adresa de e-mail : integritate.spiritcivic@gmail.com

Activitățile organizației

Scopul organizației
CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI Art.5. – (1) Asociaţia îşi propune ca scop principal de a contribui la respectarea integrității profesionale de către personalul salarizat din bugetul consolidat al statului și cel angajat în sectorul privat, creșterea spiritului civic al cetățenilor, schimbarea mentalităților în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției publice în strictă conformitate cu legea și în interesul cetățenilor. (2) Scopurile derivate din scopul principal sunt: a) promovarea celor mai bune practici în domeniile: integrității, moralității, eticii și deontologiei profesionale, prevenirii și combaterii corupției, în țara noastră, la nivel regional și european; b) modernizarea atitudinilor şi a mentalităţilor personalului retribuit din bugetul consolidat al statului, precum și a cetățenilor, în ceea ce privește respectarea deontologiei profesionale și a creșterii spiritului civic; c) întocmirea, promovarea şi susţinerea unor propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și al eticii și deontologiei profesionale a personalului salarizat din bugetul consolidat al statului; d) furnizarea de expertiză și consultanță în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, declararea averilor, incompatibilitățile și conflictul de interese; e) efectuarea tuturor demersurilor legale și normale în vederea modernizării României; f) promovarea unor proiecte pentru: consolidarea sistemului de învățământ superior non-universitar (postliceal); înființarea unui cămin de bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, precum și alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a., precum și încurajarea unui stil de viață sănătos prin sport și consumul produselor naturale, în special cele specifice domeniului apicol. Art.6. – (1) Realizarea scopurilor prevăzute la art. 5 va fi urmărită prin îndeplinirea obiectivelor prevăzute mai jos: a) inițierea, organizarea și desfășurarea în interesul personalului retribuit din bugetul consolidat al statului, cu preponderență în structurile statului din domeniile educație națională, sănătate, muncă și protecție socială, mediu, agricultură, dezvoltare regională și administrației publică, securitate națională și ordine publică, sport, turism a unor activități specializate de prevenire a corupției , precum și a unor activități de conștientizare a necesității respectării deontologiei și eticii profesionale, de punere în valoare a moralității, integrității, cinstei, demnității etc. valori sine qua non pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției publice; b) inițierea, organizarea și desfășurarea activităților de tipul celor prevăzute la lit. a în folosul persoanelor care desfășoară activități în sectorul privat; c) promovarea respectării drepturilor omului de către personalul care desfășoară activități în cadrul entităților publice, precum și cel din sectorul privat; d) sprijinirea entităților publice și private prin consiliere și participare biunivocă la identificarea riscurilor la corupție specifice domeniilor lor de activitate; e) promovarea documentelor internaționale și a legislației naționale din domeniul prevenirii și combaterii corupției în rândul persoanelor prevăzute la lit. a și b, furnizarea de expertiză și consultanță specifică; f) promovarea și dezvoltarea educaţiei formale şi non-formale pe întreg parcursul vieţii; g) implicarea activă în cunoaşterea şi soluţionarea unor probleme sociale ale comunităţii; h) organizarea și desfășurarea de acțiuni de voluntariat pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor prevăzute în prezentul statut; i) colaborarea cu administrația publică centrală și locală în vederea îndeplinirii scopurilor și a obiectivelor din statut; j) cultivarea legăturilor cu alte organizații şi persoane fizice din țară si străinătate cu interese comune cu ale Asociației, prin schimburi de experiență, proiecte comune, şi delegații reprezentând Asociația; k) colaborarea cu diverse persoane fizice, autorități ale administrației centrale și locale, alte instituții şi organizații guvernamentale, neguvernamentale din țară şi din străinătate, pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun; l) reprezentarea intereselor comune ale membrilor Asociației pe lângă organismele şi organizațiile naționale şi internaționale; m) în situația identificării de resurse financiare necesare și suficiente, înființarea unei instituții de învățământ superior non-universitar (postliceal), în conformitate cu clasificarea activităților economice la nivel național (CAEN); n) în condițiile de la lit. m), organizarea și desfășurarea de activități pentru înființarea unui cămin de bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, precum și alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a., în conformitate cu clasificarea activităților economice la nivel național (CAEN); o) întocmirea, promovarea şi susţinerea unor propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul prevenirii și combaterii corupției, eticii și deontologiei profesionale a diferitelor categorii de funcționari și personal contractual; p) întocmirea, distribuţia şi comercializarea materialelor promoţionale privind proiectele Asociaţiei; q) furnizarea de expertiză, consultanță și activități de formare profesională continua în ceea ce privește declararea averilor, incompatibilitățile și conflictul de interese; r) promovarea unui stil de viață sănătos prin educație fizică, sport, petrecerea timpului liber în mod creativ și consumul produselor naturale, în special cele specifice domeniului apicol; s) contribuție la modernizarea României într-o perioadă temporală rezonabilă. (2) Asociația poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obține beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum şi atragerea altor surse legale de finanțare, inclusiv atragerea de fonduri nerambursabile, pentru realizarea scopului și a obiectivelor.
Anul înființării: 2017
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Administrație publică
 • Afaceri interne
 • Apărare
 • Educație și cercetare
 • Fonduri europene
 • Justiție
 • Muncă, protecție socială
 • Sănătate
 • Tineret
 • Transparență instituțională

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: -
  • Obiectul contractului/proiectului: -
  • Nume client/finanțator: -
  • Finanțare din fonduri publice: nu


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: -
Cod de identificare fiscală: 36953237
Cifra de afaceri totală în lei: -
Dintre care fonduri publice, în lei: -
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: Altele - 0