Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: GALAŢI, Str. Brânduşei nr. 6, bl B12, sc. 2, etaj 3, ap. 34
Orașul : GALAŢI
Țara : ROMÂNIA
Telefonul organizației : 0236425284, 0786550265
Adresa de e-mail a organizației : proecotur@yahoo.ro
Pagina web : www.proecotur.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : ARSENE CEISTIAN
Funcția : PREŞEDINTE
Adresa de e-mail : proecotur@yahoo.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Ţinând cont de interdependenţa dintre factorii antropici şi mediul înconjurător şi de direcţia negativă spre care se îndreaptă impactul antropic asupra biodiversităţii, se impune conştientizarea, promovarea şi practicarea acţiunilor ce vizează dezvoltarea durabilă. Printre activităţile cu acest scop se numără ecoturismul – o formă distinctă de turism al cărei obiectiv este acela de a menţine integritatea peisajelor naturale, de a conserva biodiversitatea ecologică. România dispune de un patrimoniu natural şi cultural ce poate deveni o atracţie deosebită pentru turismul mondial, în contextul în care una dintre tendinţele turiştilor în momentul de faţă este acela de a căuta destinaţii cu potenţial natural unic, neafectate de turismul de masă. România trebuie să conserve acest capital natural pentru a putea beneficia de el pe termen lung. În acest sens, în 2009 a luat fiinţă Asociaţia pentru Ecologie şi Turism PRO ECO-TUR, care a pornit de la ideea de a sprijini practicarea ecoturismului prin promovarea activităţilor de observare şi studiere a biodiversităţii, a activităţilor sportive, dar şi promovarea obiectivelor turistice cu valoare istorică. De-a lungul timpului, Asociaţia pentru Ecologie şi Turism PRO ECO-TUR s-a extins ca număr de membri şi voluntari activi, precum şi ca paletă de activităţi desfăşurate, în prezent acordând o importanţă foarte mare activităţilor de economie socială
Anul înființării: 2009
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Afaceri externe
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Cultură
 • Educație și cercetare
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Mediu
 • Muncă, protecție socială
 • Protecția consumatorilor
 • Sănătate
 • Sport
 • Tineret
 • Transparență instituțională

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: -
  • Obiectul contractului/proiectului: -
  • Nume client/finanțator: -
  • Finanțare din fonduri publice: -


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 26367966
Cifra de afaceri totală în lei: 400000
Dintre care fonduri publice, în lei: -
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: Altele - 0