Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: STR. TAZLĂU NR. 11
Orașul : CLUJ-NAPOCA
Țara : ROMÂNIA
Telefonul organizației : 0264-457961
Adresa de e-mail a organizației : fivclujnapoca@gmail.com
Pagina web : www.fiv.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : ANA TUDORAN
Funcția : DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI
Adresa de e-mail : tudoranana91@yahoo.com

Activitățile organizației

Scopul organizației
Creșterea calității vieții vârstnicilor prin crearea serviciilor socio-medicale alternative: Centre de Zi pentru Persoane Vârstnice, Servicii de îngrijire socio-medicală și paliativă la domiciliu pentru Persoane Vârstnice, Centre de Recuperare.
Anul înființării: 1998
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Local
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu - SeniorNet
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Sănătate
 • Altele (vă rugăm menționați care) :
asistență socială
Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice
  • Obiectul contractului/proiectului: Servicii de socializare și petrecere a timpului liber
  • Nume client/finanțator: Consiliul Local al Mun Cluj-Napoca
  • Finanțare din fonduri publice: DA

  • Nume contract/proiect: Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice
  • Obiectul contractului/proiectului: Servicii de socializare și petrecere a timpului liber
  • Nume client/finanțator: Fundația TEAMCO Elveția
  • Finanțare din fonduri publice: NU

  • Nume contract/proiect: Unitate de îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice
  • Obiectul contractului/proiectului: Ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice și a activităților instrumentale ale vieții zilnice
  • Nume client/finanțator: Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca
  • Finanțare din fonduri publice: Da

  • Nume contract/proiect: Servicii de îngrijiri medicale la Domiciliu
  • Obiectul contractului/proiectului: Acordarea serviciilor de îngrijire medicală la Domiciliu
  • Nume client/finanțator: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj
  • Finanțare din fonduri publice: Da

  • Nume contract/proiect: Servicii de îngrijiri medicale la Domiciliu
  • Obiectul contractului/proiectului: Acordarea serviciilor medicale și paliative la Domiciliu
  • Nume client/finanțator: Fuhndația TEAMCO Elveția
  • Finanțare din fonduri publice: Nu


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2015
Cod de identificare fiscală: 10466904
Cifra de afaceri totală în lei: 358710 lei
Dintre care fonduri publice, în lei: 163406 lei
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: Altele - 0