Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: str. General Henri Mathias Berthelot nr. 41, Sector 1, București, cod poștal 010169
Orașul : BUCUREȘTI
Țara : ROMÂNIA
Telefonul organizației : 00 4021.312.45.82
Adresa de e-mail a organizației : uplr@uplr.ro
Pagina web : www.uplr.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : NICOLAE MIRICĂ
Funcția : SECRETAR GENERAL
Adresa de e-mail : uplr@uplr.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
- apărarea și promovarea, în forme organizate, a intereselor fundamentale și legitime ale membrilor profesiilor liberale; - crearea unui cadru juridic corespunzător dezvoltării profesiilor liberale prin organizarea lor independentă sau autonomă, în raport cu statul și autoritățile publice; - asigurarea condițiilor pentru exercitarea profesiilor pe baza liberei inițiative și în condiții de concurență, în conformitate cu dispozițiile legale, cu regulile statutare și cu principiile deontologice; - promovarea solidarității profesiilor liberale; -adaptarea legislației privind profesiile liberale din România la standardele europene; - participarea activă a profesiilor liberale la dialogul social organizat în România; - stabilirea de relații de cooperare și întrajutorare cu alte organizații de profesii liberale pe plan internațional.
Anul înființării: 11 iunie 2001
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
  • Altele (vă rugăm menționați care) :
profesii liberale și mediul de afaceri
Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
    • Nume contract/proiect: 0
    • Obiectul contractului/proiectului: 0
    • Nume client/finanțator: 0
    • Finanțare din fonduri publice: 0


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2016
Cod de identificare fiscală: 14319388
Cifra de afaceri totală în lei: 196.236 lei
Dintre care fonduri publice, în lei: nu este cazul
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: Altele - NU este cazul