Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Bulevardul Dunărea, nr. 3, Bl A8, Ap. 2,
Orașul : Galați
Țara : România
Telefonul organizației : 0236312199
Adresa de e-mail a organizației : office@inimadecopil.ro
Pagina web : www.inimadecopil.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Anna Cristina Burtea
Funcția : Presedinte
Adresa de e-mail : office@inimadecopil.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Fundatia are ca scop cresterea calitatii vietii copiilor, tineriilor, familiilor si altor categorii de persoane vulnerabile.
Anul înființării: 1996
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Local
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Educație și cercetare
 • Sănătate
 • Altele (vă rugăm menționați care) :
Pentru indeplinirea scopului sau fundatia : a - va dezvolta activitati si proiecte de servicii sociale/ socio-medicale; b - va dezvolta activitati, proiecte si servicii educative, culturale, sportive, de timp liber; c - va dezvolta alternative de invatamant privat; d - va derula programe de voluntariat pentru persoane din comunitate, indiferent de varsta; e - va realiza programe de dezvoltare comunitara; f - va dezvolta programe formale si informale de formare a abilitatilor de viata, dezvoltare a unor abilitati de interactiune sociala, competente transversale, competente antreprenoriale, etc ; g - va furniza servicii de training si formare pentru diverse categorii de persoane din comunitate; h - va furniza servicii de pregatire/ formare profesionala/ insertie/ monitorizare dupa angajare; i - va furniza servicii de consiliere/orientare in cariera / mediere pe piata muncii; f - va realiza programe de informare/campanii de educare la nivel comunitar; g - va realiza programe de suport/ajutor material/burse/premii de excelenta; h - va putea desfasura programe de sustinere grupuri si initiative formale /informale ale cetatenilor/membrilor comunitatii care pot conduce la rezolvarea unor probleme sociale, educative, civice, economice la nivelul comunitatii respective dar si programe pentru identificarea si rezolvarea unor probleme importante la nivel comunitar; i - se va implica in activitati si proiecte de promovare a Romaniei, a traditiilor, patrimoniului sau cultural; j - va desfasura activitati de lobby si advocacy; k - va putea realiza activitate de studiu si cercetare in domeniul serviciilor sociale sau alte domenii care au un impact direct in ceea ce priveste grupurile dezavantajate sau comunitatile; l - va dezvolta parteneriate si colaborari cu structuri de invatamant, sociale, culturale, etc care pot sustine activitatea organziatiei; m – va dezvolta activitati de promovare a schimbului de experienta/ expertiza in tara si strainatate, promovarea de colaborari si parteneriate; n - va organiza congrese, conferinte, cursuri, seminarii, stagii de pregatire in acord cu scopul si obiectivele sale o - reprezentarea si promovarea intereselor beneficiarilor sai pe langa autoritatile publice romane sau internationale, inclusiv prin activitati de lobby si advocacy; p - monitorizarea implementarii strategiilor locale, regionale si nationale in domeniul serviciilor sociale, incluziune, protectie sociala si protectia copilului, dizabilitate, antidiscriminare, combatere a saraciei, educatie, sanatate, ocupare, integrare prin economie sociala; r - va introduce si va sustine proiecte pilot, aplicari inovative ale unor concepte, metode si metodologii noi, inovarea sociala; s – va realiza infiintare de unitati protejate, initiative de economie sociala in mediul urban sau rural, infiintare de unitati de productie / servicii sub forma de unitati protejate/ SRL/ SC, alte forme organizare, in care organizatia sa fie actionar unic sau sa faca parte din actionariat daca aceste initiative sau parteneriate pot conduce la efecte in acord cu misiunea organizatiei si sustinerea programelor acesteia sau genereaza resurse financiare care sa sustina activitatea fundatiei si aceasta activitate nu contravine legislatiei in vigoare; t - va putea înființa întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție care:
Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: n/a
  • Obiectul contractului/proiectului: n/a
  • Nume client/finanțator: n/a
  • Finanțare din fonduri publice: n/a


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2016
Cod de identificare fiscală: 9076002
Cifra de afaceri totală în lei: 2381830 lei
Dintre care fonduri publice, în lei: 16000
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: < 1.000 Euro - 0