Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: str. Pacurari nr. 21
Orașul : Iasi
Țara : Romania
Telefonul organizației : 0040232244530
Adresa de e-mail a organizației : office@fundatiacorona.ro
Pagina web : www.fundatiacorona.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Sile Irina Maria
Funcția : Director Executiv
Adresa de e-mail : irina.sile@fundatiacorona.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Scopul Fundației este de a determina, elabora și duce la îndeplinire programe pentru dezvoltarea comunității locale în toate sectoarele vieții economice, sociale, culturale, educative, sportive și de tineret și mediu (Statutul Fundației Corona)
Anul înființării: 1999
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Regional
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Cultură
 • Economie, comerț, relații cu mediul de afaceri
 • Educație și cercetare
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Mediu
 • Tineret
 • Altele (vă rugăm menționați care) :
servicii sociale
Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: Bugetarea pe baza de gen in politicile publice
  • Obiectul contractului/proiectului: Cresterea capacitatii ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern in domeniul bugetarii pe baza de gen, vizand alocarea corespunzatoare a resurselor financiare tinand cont de dimensiunea de gen.
  • Nume client/finanțator: DG POCA
  • Finanțare din fonduri publice: da


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2017
Cod de identificare fiscală: 11688836
Cifra de afaceri totală în lei: 280338
Dintre care fonduri publice, în lei: 216368
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: < 1.000 Euro -