Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: București, Bld. Mircea Vodă, nr.35, Bl. M27, sc.1, et.6, ap.17, sector 4
Orașul : București
Țara : România
Telefonul organizației : 0723.534.638
Adresa de e-mail a organizației : office@asdpi.ro
Pagina web : www.asdpi.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Romițan Gheorghe
Funcția : Director executiv
Adresa de e-mail : office@asdpi.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
- efectuarea de activități de cercetare științifică în domeniul proprietății intelectuale; - favorizarea întâlnirilor personale între membrii asociaţiei şi alte persoane cu activitate în acelaşi domeniu din ţară şi din străinătate; - dezvoltarea unor activităţi sociale, culturale, ştiinţifice şi favorizarea schimbului de experienţă în domeniul proprietăţii intelectuale; - schimbul regulat de publicaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi realizarea unor legături cu asociaţii similare din ţară şi străinătate ; - facilitarea prin contacte amicale între funcţionarii instituţiilor statului din domeniul proprietăţii intelectuale cu personalităţi din străinătate, a cooperării internaţionale şi cooperării ştiinţifice; - participarea membrilor fondatori şi a membrilor de onoare ai asociaţiei la conferinţe, congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, pe teme juridice, în special în domeniul proprietăţii intelectuale; - procurarea de fonduri prin donaţii, contribuţii publice sau particulare, sponsorizări de la persoane juridice sau fizice române sau străine; - realizarea unor publicaţii de specialitate (Revista română de dreptul proprietății intelectuale)
Anul înființării: 2004
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Cultură
 • Educație și cercetare
 • Justiție

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: Nu este cazul
  • Obiectul contractului/proiectului: Nu este cazul
  • Nume client/finanțator: Nu este cazul
  • Finanțare din fonduri publice: Nu este cazul


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2018
Cod de identificare fiscală: 16473455
Cifra de afaceri totală în lei: Total venituri = 62.295 lei; Total cheltuieli = 57.836lei; Excedent total= 4.459 lei
Dintre care fonduri publice, în lei: Nu este cazul
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: Altele - 0 lei