Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Calea Victoriei 224, et.3, ap.12
Orașul : București
Țara : România
Telefonul organizației : 0213116690
Adresa de e-mail a organizației : office@managenergy.ro
Pagina web : httpsȘ//www.managenergy.ro

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Dogeanu Ion
Funcția : director executiv
Adresa de e-mail : ion.dogeanu@managenergy.ro

Activitățile organizației

Scopul organizației
Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM) este un ONG care servește comunitatea locală. Este o organizație calificată care operează în interesul public pentru a evalua energia locală și problemele de mediu în comunitățile locale. Agenția ajută autoritățile locale să-și formuleze strategii în aceste domenii și susține comunitățile locale în ceea ce privește furnizarea de informații către public și comunitatea de afaceri, creșterea gradului de conștientizare a problemelor lor actuale în acest domeniu, precum și oferirea de consiliere cu privire la pornirea și gestionarea proiectelor legate de energie și protecția mediului. Obiectivele principale ale Agenției sunt legate de dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM) este o entitate juridică, independentă, fondată în anul 2007, la inițitiva Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, co-finanțată de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe, organizată ca ONG. Agenția este un ONG aflat în slujba comunităților locale. Agenția este o unitate de management pentru proiecte locale, regionale și naționale, în domeniul dezvoltării durabile, energie sustenabilă și pentru protecția mediului. Membrii organizației sunt grupuri de consumatori, producători și distribuitori de energie, organizații sociale și de afaceri și autorități publice interesate în aplicarea unor măsuri și planuri de acțiune pentru utilizarea rațională a energiei și dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă pentru a asigura o dezvoltare durabilă a comunităților în care locuiesc și își desfășoară activitatea. Agenția este fondată cu scopul de a deveni o entitate juridică respectată în comunitatea locală, capabilă să capitalizeze expertiză și să influiențeze politicile locale, regionale și naționale în cea ce privește poducția și modul de utilizare a energiei precum și dezvoltarea de surse regenerabile de energie. Scopul agenției este de a sensibiliza obișnuința de consum, stimularea dezvoltării de noi surse de energie regenerabile, difuzarea de informații privind bunele practici internaționale în domeniu, publicarea de buletine de informare care să ajute la educarea tuturor actorilor implicați în domeniu, să promoveze creșterea eficienței energetice, precum și consumul de energie din surse regenerabile și diseminarea experienței cu actorii europeni cu experiență și proiecte de succes. Agenția sprijină comunitățile locale pentru adoptarea de Planuri Locale de Acțiune pentru Energie Durabilă care să conducă la folosirea inteligentă a energiei. Această linie de acțiune va ajuta la economii de energie de până la 20% în sectoarele public și privat. Acțiunile desfășurate prin aceste planuri de acțiune trebuie să conducă la crearea de locuri de muncă în sectorul surselor alternative și regenerabile de energie. Agenția sprijină tranziția de la o economie bazată pe energie din combustibili fosili la o economie curată bazată pe energie din surse regenerabile. Introducerea de surse curate de energie va contribui în mod direct la îmbunătățirea calității aerului, oferind astfel un mediu sănătos pentru cetățeni și poate ajuta la limitarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efet de seră cu până la 20%. Agenția promovează conservarea energiei și utilizarea eficientă contribuind astfel la îmbunătățirea standardului de locuire și a confortului general al locuitorilor. Îmbunătățiri pot fi făcute, de asemenea, în sectorul de transport, care este cunoscut a fi o sursă importantă de poluare, prin încurajarea utilizării de mijloace alternative de transport precum și utilizarea unor surse de energie alternative. Pe termen lung, scopul Agenției este de a deveni o referință în piața de energie din România prin promovarea utilizării inteligente a energiei în sectoarele public și privat și sprijinirea dezvoltării locale durabile prin punerea în aplicare a unor programe de acțiune consistente. Principalele obiective ale Agenției: - promovarea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie alternative - promovarea proiectelor referitoare la implementarea soluțiilor moderne de alimentare cu energie - promovarea proiectelor referitoare la optimizarea traficului rutier și a mijloacelor de transport nepoluante - controlul și diminuarea poluarii mediului (apă, aer, sol, poluare sonoră) prin promovarea tehnologiilor economice și curate - promovarea proiectelor privind utilizarea eficientă a resurselor, diminuarea risipei, colectarea selectivă a deșeurilor și promovarea reutilizării resurselor - promovarea proiectelor pentru optimizarea consumurilor energetice în clădirile publice - promovarea conceptului de clădire NZeB și Renovare Națională (eficiență energetică pentru clădirile existente) - educarea, conștientizarea și diseminarea rezultatelor precum și alte măsuri de implicare a cetățenilor în utilizarea eficientă a energiei și în proiecte de protecția mediului - suport pentru comunitățile locale în elaborarea și implementarea de Planuri de Acțiune pentru dezvoltare durabilă - colaborarea cu alte agenții, cu alte organizații din Europa în scopul facilitării transferului de competență și a bunelor practici în domeniu - facilitarea accesării surselor de finanțare, redactarea și implementarea de proiecte în nume propriu sau pentru alți beneficiari - acordarea de asistență tehnică pentru conceperea, implementarea și monitorizarea proiectelor precum și acordarea de suport pentru creșterea capacității în realizarea politicilor publice în domeniul energiei sustenabile și a protecției mediului
Anul înființării: 2007
Organizația este activă în principal la următorul nivel: European
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Da - Federatia Agentiilor pentru Energie
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Administrație publică
 • Afaceri externe
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Comunicații și societate informațională
 • Educație și cercetare
 • Finanțe publice
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Energie
 • Mediu
 • Sănătate
 • Tineret
 • Transparență instituțională
 • Transporturi

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: Proiect fondator
  • Obiectul contractului/proiectului: înființarea a 4 noi Agenții pentru Managementul Energiei în Europa
  • Nume client/finanțator: Comisia ERuropeana prin EACI - Intelligent Energy Europe
  • Finanțare din fonduri publice: DA

  • Nume contract/proiect: PUBLENEF
  • Obiectul contractului/proiectului: Sprijin acordat autorităților publice pentru implementarea politicilor de eficiență energetică
  • Nume client/finanțator: CE în cadrul programului Orizont 2020
  • Finanțare din fonduri publice: DA

  • Nume contract/proiect: PANEL 2050
  • Obiectul contractului/proiectului: Scopul proiectului PANEL 2050 este de a crea o structură care să colaboreze pentru energie durabilă și care sa fie repetabilă la nivel local (municipiu / comunitate), în cazul în care părțile interesate locale relevante colaborează pentru crearea unei viziuni locale energetice, strategii și planuri de acțiune pentru tranziția către comunitățile cu emisii reduse de carbon până în 2050.
  • Nume client/finanțator: CE în cadrul programului Orizont 2020
  • Finanțare din fonduri publice: DA

  • Nume contract/proiect: Covenant capaCITY
  • Obiectul contractului/proiectului: Implementarea programului de construcție a capacității LG din 15 țări îmbunătățirea capacității factorilor de decizie și personalului administrației locale din 15 țări, folosind o combinație de abordări de învățare și media (module web, materiale, asistență tematică, îndrumare prin parteneri, asistență prin experți
  • Nume client/finanțator: CE în cadrul programului Orizont 2020
  • Finanțare din fonduri publice: DA

  • Nume contract/proiect: MESHARTILITY
  • Obiectul contractului/proiectului: MESHARTILITY (Măsurarea și distribuirea datelor cu furnizorii de utilități pentru Covenant of Mayors) proiectul are ca scop dezvoltarea de soluții și instrumente pentru facilitarea schimbului de date între furnizorii de energie și utilități și autoritățile locale care sunt preocupate de evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivel local și de planificarea de acțiuni pentru a aborda acest lucru prin economii de energie, eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie. Aceste soluții și instrumente vor ajuta comunitățile, care sunt semnatare ale Covenant of Mayors, pentru a dezvolta planurile lor de acțiune privind energia durabila (SEAP-uri).
  • Nume client/finanțator: CE în cadrul programului Orizont 2020
  • Finanțare din fonduri publice: DA


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2018
Cod de identificare fiscală: 22895306
Cifra de afaceri totală în lei: 635415
Dintre care fonduri publice, în lei: 635415
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: 100.000 – 500.000 Euro -