Grupuri specializate

Informatii organizatie

Categoria în care se încadrează organizația : Asociație, fundație sau federație -
Adresa organizației: Localitatea Sâmbăta de Sus, Mânăstirea Brâncoveanu, județul Brașov
Orașul : Localitatea Sâmbăta de Sus
Țara : Romania
Telefonul organizației : 0746111888
Adresa de e-mail a organizației : office.bio.romania@gmail.com
Pagina web : www.asociatia.bio

Informatii persoana de contact

Nume și prenume : Avraham Marian Cioceanu
Funcția : Presedinte
Adresa de e-mail : marian.cioceanu@gmail.com

Activitățile organizației

Scopul organizației
Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România identificată prin codul de identificare fiscală 24532374, este o persoană juridică română non-guvernamentală si apolitică, partener de dialogal autorităţilor statului, cu competenţe în agricultura ecologică ce militează pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural românesc, pentru educarea, informarea şi conştientizarea consumatorilor asupra beneficiilor agriculturii ecologice atât pentru sănătatea umană cât şi pentru sănătatea naturii, prin promovarea excelenţei în domeniul agriculturii ecologice.
Anul înființării: 2008
Organizația este activă în principal la următorul nivel: Național
Organizația reprezintă o altă organizație internațională: -
Organizația face parte dintr-o coaliție informală: Nu -
Domeniile de interes pentru organizație:
 • Agricultură și dezvoltare rurală
 • Economie, comerț, relații cu mediul de afaceri
 • Educație și cercetare
 • Fonduri europene
 • Dezvoltare regională
 • Mediu
 • Media și audiovizual
 • Protecția consumatorilor
 • Sănătate

Contracte/proiecte incluzând obiective aferente convingerii decidenților publici, cu menționarea finanțatorului:
  • Nume contract/proiect: POIM 102023 - Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără suprafaţa care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea–Dunăre) şi ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu
  • Obiectul contractului/proiectului: acordarea finanţării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. 102023 intitulat: Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără suprafaţa care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea–Dunăre) şi ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu
  • Nume client/finanțator: EU si AM POIM
  • Finanțare din fonduri publice: Da


Aspecte financiare

Anul ultimului exercițiu financiar încheiat: 2008
Cod de identificare fiscală: 24532374
Cifra de afaceri totală în lei: VENITURI TOTALE = 2 702 933 LEI
Dintre care fonduri publice, în lei: 2638933 LEI
Suma alocată pentru activități de influențare a deciziilor publice: < 1.000 Euro -