RUTI

Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Loading Evenimente
Loading Evenimente

« Toate Evenimentele


Titlu:
Closing Conference of the RO06 Renewable Energy Programme financed by EEA Grants 2009-2014
Tema întâlnirii:
Programul de finanțare in cadrul Mecanismului Fianciar SEE și Norvegian – închiderea programului Energie Regenerabilă aferent perioadei 2009-2014 (RO 06 Renewable Energy) a avut ca obiectiv utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin valorificarea surselor regenerabile de energie, și anume a potențialului hidroelectric și geotermal. Valoarea programului a fost de 14.435.294 euro, din care 85% - alocare din Granturi SEE și 15% - cofinanțare a Administrației Fondului pentru Mediu (operator de program). La conferință au fost prezentate acțiunile și rezultatele proiectelor derulate în cadrul acestui program, respectiv: - o centrală de încălzire geotermala construită și în funcțiune realizată în Oradea, în cadrul proiectului "Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ" derulat de UAT Municipiul Oradea în parteneriat cu Icelandic Geothermal Engineering Ltd - o centrală de încălzire geotermala construită și în funcțiune realizată în Balotești, în cadrul proiectului "Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență Prof. Dr. Agripa Ionescu, localitatea Balotești, județul Ilfov", derulat de UAT judetul Ilfov - 130 de persoane instruite în cadrul unor cursuri de scurtă durată și ateliere geotermale în cadrul proiectului "Instruire în geotermalism pentru profesioniști de către Programul de instruire în Geotermalism al Univesității Națiunilor Unite în Islanda", derulat de Universitatea din Oradea - un studiu de prefezabilitate realizat în cadrul proiectului "Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Oradea", derulat de UAT Municipiul Oradea în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Energie din Islanda - un studiu de prefezabilitate realizat în cadrul proiectului "Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuș", derulat de UAT Municipiului Beiuș - 8 studii de cercetare privind implementarea unor proiecte pilot hidroenergetice, realizate în cadrul proiectului "Sistem Energetic Inteligent în arii protejate", derulat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Tehnică - Științifică a Norvegiei. În cadrul Conferinței, dl. secretar de stat Octav-Dan Paxino a evidențiat rezultatele importante înregistrate care au contribuit la cresterea ponderii energiei regenerabile în consumul total de energie și la întărirea și diversificarea relațiilor bilaterale între România si statele donatoare, prin schimb de experiență în domeniul geotermal. Secretarul de stat a felicitat echipele operatorului de program si ale promotorilor de proiecte și a mulțumit partenerilor din Islanda si Norvegia pentru sprijinul constant acordat. În final, dl. Octav-Dan Paxino a arătat ca finanțarea în domeniul energiei regenerabile reprezintă o prioritate națională pentru Romania, fapt susținut în mod constant de MDRAPFE, astfel că valoarea inițială a programului de 12,2 milioane de euro a crescut în mod semnificativ pentru perioada 2014-2021, ajungând la aprox. 62,8 milioane de euro.
Decident:
Funcția: Secretar de Stat
Instituție: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
E-mail: dan.paxino@fonduri-ue.ro


Informaţii despre ultimele întâlniri adăugate în RUTI

Ultimii decidenţi / ultimele grupuri specializate înregistrateInformaţii contact


Piaţa Victoriei nr.1, Sector 1, Bucureşti, România