RUTI

Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Loading Evenimente
Loading Evenimente

« Toate Evenimentele


Titlu:
Conferință de închidere a programelor implementate de Ministerul Justiției din România în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014
Tema întâlnirii:
Conferința a vizat închiderea a trei programe implementate în România, de către Ministerul Justiției, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, respectiv: • Programul RO 20 – „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex” Valoarea programului a fost de 4.705.882 euro (din care 85% granturi norvegiene și 15% cofinanțare din partea Ministerul Justiției şi a avut ca obiectiv general - reducerea violenței bazată pe deosebirea de sex în România și sprijinirea victimelor traficului de persoane. Programul s-a derulat prin implementarea a 2 proiecte predefinite și 13 proiecte selectate prin apel de proiecte. Promotorii proiectelor finanțate au fost atât instituții publice (ANITP, IGPR, DGASPC-uri Olt, Sibiu, Brăila, Vaslui, Iași, Buzău, Baia Mare, Universitatea Brașov, ANES) cât și ONG-uri (Salvați Copii, AEPADO, Fundația de sprijin a vârstnicilor, Asociația Club Ecotur Dora D’Istria) Principalele rezultate obținute în cadrul programului au fost: formarea profesională a specialiștilor în domeniul violenței domestice și a traficului de persoane; desfășurarea de campanii naționale de informare, sensibilizare și conștientizare a întregii societăți românești asupra fenomenului privind violența domestică și traficului de persoane; înființarea unor centre pentru victimele violenței domestice (primirea urgențelor, recuperarea victimelor, consiliere și găzduire, etc.) prin reabilitarea și dotarea acestora; înființarea unui centru de consiliere pentru agresori la Baia mare și crearea și aplicarea unui program de intervenție destinat agresorilor. În cadrul conferinței, doamna Heidi Langenlandsvik Nzbo, reprezentant al Directoratului Poliției Norvegiene, a prezentat modul în care a decurs colaborarea între partenerii români și norvegieni, schimbul de experiență și de bune practici din cadrul programului. Un accent deosebit a fost pus pe importanta implementării Convenției de la Istanbul (Convenția), adoptată în 2011 de Consiliul Europei și ratificată de România în 2016. • Programul RO 23 – „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” Valoarea programului a fost de 9.411.765 euro (din care 85% granturi norvegiene și 15% cofinanțare din partea Ministerul Justiției și a avut ca obiectiv general - îmbunătățirea sistemului de servicii corecționale în concordanță cu documentele internaționale relevante cu privire la drepturile omului, prin creșterea eficienței sistemelor penitenciar și de probațiune din România. Programul s-a derulat prin implementarea a 6 proiecte predefinite. Promotorii proiectelor finanțate au fost instituții publice - Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), IGPR, Direcția Națională de Probațiune Principalele rezultate obținute în cadrul programului au fost:  îmbunătățirea cunoştinţelor și competențelor profesionale ale personalului din penitenciare, din sistemul de probațiune și din centrele de reținere şi arest preventiv;  renovarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Pavilionului pentru tineri din cadrul Penitenciarului de Minori și Tineri Bacău;  înființarea a două centre de autogospodărire la Centrele de Detenție Craiova și Brăila-Tichilești;  înfiinţarea şi dotarea unui centru terapeutic pentru femeile private de libertate in cadrul Penitenciarului Gherla, pentru recuperarea psiho-socială a acestora;  formarea profesională a deținuților în domeniul construcțiilor ecologice și al meșteșugurilor tradiționale  dotarea centrelor de reținere și arest preventiv cu echipamentele necesare îmbunătățirii infrastructurii acestora (echipamente sportive, sisteme de ventilație, sisteme de supraveghere video, ferestre prevăzute cu sisteme de siguranță, vase de toaletă și dușuri anti-vandalism, paturi și saltele, etc.);  elaborarea și tipărirea de materiale privind drepturile omului respectiv prevenirea discriminării în centrele de reținere și arest preventiv;  îmbunătățirea condițiilor de lucru în sistemul de probațiune prin reabilitare sedii și dotare cu echipamente necesare (echipamente IT, mobilier, sisteme de alarmă, reportofoane, camere video, camere foto, ecrane de proiecție, videoproiectoare și alte dotări) În cadrul conferinței, dl. Kim Ekhaugen, directorul Departamentului International din cadrul Serviciilor Corecționale Norvegiene a prezentat modul în care a decurs colaborarea între partenerii români și norvegieni, evidențiind similitudinile care există între cele două țâri în acest domeniu, în pofida diferențelor culturale și depărtării geografice. • Programul RO 24 – „Întărirea capacității judiciare și cooperare” Valoarea programului a fost de 9.411.765 euro (din care 85% granturi norvegiene și 15% cofinanțare din partea Ministerul Justiției și a avut ca obiectiv general dezvoltarea capacității sistemului judiciar din România în vederea implementării corespunzătoare a noilor coduri juridice. Programul s-a derulat prin implementarea a 3 proiecte predefinite. Promotorii proiectelor finanțate au fost instituții publice - Ministerul Justiției (MJ)-prin Direcția Tehnologia Informației și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) Principalele rezultate obținute în cadrul programului au fost  formarea profesională a specialiștilor din sistemul judiciar - procurori, judecători, magistrați, grefieri, inspectori judiciari, avocați, mediatori;  dotarea instituțiilor din sistemul judiciar cu echipamente IT, echipamente tehnice, mobilier, etc.;  înființarea a 7 centre regionale în cadrul cărora a fost acordată consultanță juridică directă în folosul a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;  elaborarea unui pachet informativ privind anumite domenii referitoare la accesul la justiție al populației de origine romă și a altor categorii vulnerabile. Domnul secretar de Stat Octav-Dan Paxino a felicitat echipele care au contribuit la implementarea programelor, atât cele din cadrul MJ, dar si pe cele ale promotorilor de proiecte. De asemenea, dl secretar de stat a arătat că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației și Fondurilor Europene a depus eforturi pentru dublarea sumelor pentru acest sector în cadrul noii perioade de programare 2014-2021, de la 20 milioane euro la 45 milioane euro (grant), având în vedere importanța sectorului Justiție și Afaceri Interne în România. Premisele pentru ca implementarea noului program să înceapă în 2018 sunt favorabile, astfel în prezent Ministerul Justiției lucrează la definitivarea documentelor aferente Acordului de Program, ce va fi semnat între donatori și Ministerul Fondurilor Europene – termen indicativ ianuarie 2018 Noul program aferent perioadei 2014-2021 se va derula prin implementarea a 7 proiecte predefinite care au în vedere:  îmbunătățirea capacității serviciilor corecționale – prin reabilitare clădiri penitenciare, activității de reintegrare socială, stabilirea unor centre multifuncționale pentru facilitarea reintegrării, instruirea personalului de specialitate, etc.  eficacitatea sistemului judiciar și consolidarea statului de drept – prin furnizarea consultanței juridice cetățenilor români aflați într-o situație vulnerabilă prin îmbunătățirea calității și eficienței acestora, dezvoltarea culturii judiciare în domenii ca Jurisprudența CEDO în materie civilă și penală, stabilirea unui sistem judiciar prietenos pentru copii, modernizarea infrastructurii IT, consolidarea capacității Ministerului Public pentru a combate mai bine criminalitatea, etc.  violența domestică – prin îmbunătățirea capacității autorităților române de a pune în aplicare Convenția de la Istanbul In încheiere, domnul Octav-Dan Paxino, secretar de stat a mulțumit partenerilor din Norvegia, în special Ambasadei Regatului Norvegiei în România, colegilor de la Oficiul Mecanismului Financiar, pentru colaborare și pentru sprijinul constant acordat autorităților române și și-a exprimat convingerea că această colaborare va continua și în viitor.
Decident:
Funcția: Secretar de Stat
Instituție: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
E-mail: dan.paxino@fonduri-ue.ro


Informaţii despre ultimele întâlniri adăugate în RUTI

Ultimii decidenţi / ultimele grupuri specializate înregistrateInformaţii contact


Piaţa Victoriei nr.1, Sector 1, Bucureşti, România