RUTI

Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Loading Evenimente
Loading Evenimente

« Toate Evenimentele


Titlu:
Conferința Internațională Smart City-Urban Projects 2018
Tema întâlnirii:
În perioada 8-11 martie 2018 la Romexpo, Sala Titulescu, s-a desfășurat cea de a II-a Conferință Internațională ”Smart City Urban Projects”, organizată de Asociația Română pentru Smart City si Mobilitate. Din partea Guvernului României au participat cu intervenții seminificative reprezentanți, la nivel de secretar de stat, din Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Comunicațiilor si Societății Informationale. Din partea Ministerului Fondurilor Europene, keynote speaker a fost dl. Octav-Dan Paxino, secretar de stat. De asemenea, a fost reprezentă și Primăria municipiului București de către d-na Tomnița Michaela Florescu, vice-primar. În cadrul panelului ”deblocarea orașelor inteligente prin intermediul internetului si big data”, in alocuțiunea sa, reprezentantul MFE a subliniat faptul că tehnologia creează oportunități fără precedent atât în business, în societate cât și la nivel individual, punându-și amprenta asupra modului de viață. Tranziţia către noua realitate industrială digitală este în plină desfăşurare peste tot în lume: 25% din economia globală va fi digitală până în 2025, iar peste 23 de miliarde de dispozitive vor fi conectate până în 2019, aproximativ o treime dintre companii sunt deja digitalizate, iar acest nivel este aşteptat să crească în medie la 72% în următorii 5 ani, conform unui studiu al firmei Price Waterhouse Cooper. Transformările digitale implică o schimbare culturală, la nivelul afacerilor dar și la nivelul guvernamental. Conceptul orașelor inteligente este abordat și în cadrul Politicii de coeziune, prin finanțarea unor proiecte dedicate dezvoltării orașelor în cadrul programelor operaționale 2014-2020, respectiv în cadrul Programului Operațional Regional, Programului Operațional Competitivitate și Programului Operațional Infrastructură Mare. Astfel, în cadrul programelor menționate, măsurile privind renovarea fizică a zonelor urbane sunt abordate complementar cu măsuri care promovează dezvoltarea economică, educaţia, reducerea segregării sociale şi protecţia mediului în scopul atingerii unei dezvoltări urbane durabile și reintegrării acestor zone în sistemul funcțional al localității. Oraşele româneşti, îndeosebi cele mari, similar altor centre economice din lume, nu există separat de zonele rurale sau urbane înconjurătoare, ci fac parte din sisteme mai largi. Pe cale de consecinţă, este importantă cooperarea dintre localitățile urbane și unitățile administrativ-teritoriale din aria lor de influență care să permită constituirea de zone urbane bazate pe o planificare adecvată şi o integrare din ce în ce mai mare a acestor comunităţi. De altfel, principalele zone urbane din România generează aproape 50% din PIB-ul țării Tehnologiile avansate, bazate pe Internet, pot deveni mecanismul primar prin care orașele și comunitățile pot deveni mai eficiente în modul de operare și gestionarea resurselor. Tehnologia facilitează interacțiunea între oameni, mediu de afaceri și guvern pentru a răspunde provocărilor globale pentru creșterea bunăstării populației. Guvernul se concentrează pe crearea de condiții mai bune pentru inovare și liberă inițiativă, prin: • reducerea birocrației pentru a crea condiții pentru inovare și utilizare a tehnologiilor digitale de către sectorul privat (e-guvernare) • elaborarea de noi strategii privind forța de muncă și educația care să permită adaptarea abilităților și cunoștințelor la provocările determinate de era digitală (e-educație) • sprijinirea realizării infrastructurii tehnologice necesare care să permită furnizarea și schimbul de date și informații (infrastructura de broadband) Îmbunătățirea semnificativă a eficienței la nivelul unui oraș, poate fi realizată prin interconectarea orizontală a sistemelor individuale, cum ar fi electricitatea, apa, canalizarea și gestionarea deșeurilor, transportul și, de asemenea, securitatea, monitorizarea mediului sau informații meteorologice. O astfel de abordare permite îmbunătățirea schimbului de informații și coordonarea și ajută la gestionarea incidentelor într-un sector care are impact asupra celorlalte. De asemenea, oferă oportunități considerabile în ceea ce privește reducerea costurilor și crearea de noi servicii cu valoare adăugată. Orașele inteligente (SMART CITIES) nu sunt construite de la zero, ci evoluează treptat și devin mai inteligente. Cu timpul, aceste insule individuale de inteligență cresc împreună, împărtășind experiențele și lecțiile învățate și se interconectează. Dar pentru a se realiza, este nevoie de un nivel de performanță ridicată și compatibilitate tehnologică. Totodată, demnitarul român a reafirmat preocuparea MFE pentru crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea întreprinderilor din sectoarele economice generatoare de valoare adăugată, care utilizează preponderent personal calificat in absorbtia și implementarea programelor finanțate prin fonduri europene in vederea creării/extinderii orașelor inteligente ale viitorului.
Decident:
Funcția: Secretar de Stat
Instituție: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
E-mail: dan.paxino@fonduri-ue.ro

Detalii:

Data:
9 martie 2018
Timp:
10:00 - 12:00
Eveniment Category:


Informaţii despre ultimele întâlniri adăugate în RUTI

Ultimii decidenţi / ultimele grupuri specializate înregistrateInformaţii contact


Piaţa Victoriei nr.1, Sector 1, Bucureşti, România