RUTI

Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Loading Evenimente
Loading Evenimente

« Toate Evenimentele


Titlu:
Consiliul ONG de Sprijin pentru implementarea programelor de dezinstituționalizare cu finanțarea Uniunii Europene
Tema întâlnirii:
Inițiativa creării Consiliului ONG de Sprijin pentru implementarea programelor de dezinstituționalizare finanțate de Uniunea Europeană este legată de demersal procesului de dezinstituționalizare din România prin care, în următorii ani, se urmărește finalizarea procesului de închidere a instituțiilor rezidențiale de tip vechi din țara noastră. Mai multe ong-uri cu experiență in domeniul protecției copilului vor să se implice constructiv în implementarea optima a fondurilor europene aferente proceselor de dezinstituționalizare. În acest sens, dl. Ștefan Dărăbuș, a prezentat in cadrul evenimentului importanța muncii în echipă în contextul complexității reformelor în protecția copilului și a experienței ONG-urilor în închiderea instituțiilor de tip vechi pentru copiii aflați în protecție specială. Reprezentanții MDRAPFE România, în calitate de Stat membru al Uniunii Europene, și-a luat angajamentul ca va crea servicii de îngrijire alternative de calitate în vederea asigurării trecerii de la îngrijirea în cadrul instituțiilor de tip rezidențial la servicii asigurate în cadrul comunității. În perioada de programare 2014-2020, Fondurile Europene Structurale și de Investiții se vor concentra pe dezvoltarea unui sistem diversificat de servicii comunitare alternative care să răspundă nevoilor persoanelor aflate într-o situație de vulnerabilitate. Fondurile ESI susțin prin intervențiile prevăzute la nivelul Programele Operaționale, demersurile României pentru asigurarea tranziției de la instituțiile de tip rezidențial la cele de la nivelul comunității. Intervenții au fost programate complementar, în sensul finanțării, pe de o parte, a infrastructurii hard prin FEDR, și, pe de altă parte, prin asigurarea finanțării măsurilor soft prin FSE. Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4 are prevăzute 3 obiective specifice care vizează protecția copilului, fiind prevăzute: măsuri care vizează furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii; programe de asistență tinerilor (cu vârsta până în 18 ani sau până la 26 ani dacă urmează programe de educație/ formare) din instituțiile de tip rezidențial în vederea pregătirii pentru a avea o viață independentă; servicii si măsuri preventive și de intervenție timpurie pentru copii în vederea prevenirii separării copilului de familie și a instituționalizării; dezvoltarea rețelei de asistenți sociali și a celei asistenți maternali la nivelul comunității, inclusiv prin furnizarea de programe de formare şi de schimb de experienţă; dezvoltarea cu prioritate a asistenței maternale pentru copiii cu dizabilități; sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de plasament familial. Prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 8, sunt susținute construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea și dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale („community care services”); construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuinţe protejate; reabilitarea/ modernizare/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”,centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.)
Decident:
Funcția: Secretar de Stat
Instituție: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
E-mail: dan.paxino@fonduri-ue.ro


Informaţii despre ultimele întâlniri adăugate în RUTI

Ultimii decidenţi / ultimele grupuri specializate înregistrateInformaţii contact


Piaţa Victoriei nr.1, Sector 1, Bucureşti, România