RUTI

Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Loading Evenimente
Loading Evenimente

« Toate Evenimentele


Titlu:
Eveniment de lansare al Consiliului ONG de Sprijin pentru implementarea programelor de dezinstituționalizare finanţate de UE
Tema întâlnirii:
Iniţiativa creării Consiliului ONG de sprijin pentru implementarea programelor de dezinstituţionalizare finanţate de UE este legată de demersul procesului de dezinstituţionalizare din România, prin care, în următorii ani se urmăreşte finalizarea procesului de închidere a instituţiilor rezidenţiale de tip vechi din ţara noastră. Aceasta este o propunere a organizaţiilor non-guvernamentale cu experienţă în domeniul protecţiei drepturilor copilului - dezinstituţionalizare şi reforma sistemului de protecţie a copilului, care vor să se implice constructiv în implementarea optimă a fondurilor UE, aferente procesului de dezinstituţionalizare din ţara noastră. Discuțiile au vizat modul în care HHC-ARK şi Guvernul României ar putea lucra împreună pentru ca dezinstituţionalizarea şi dezvoltarea serviciilor de tip familial să devină (pentru perioada 2014-2020) domenii prioritare finanțate din fonduri structurale. În ceea ce privește cele 3 solicitări ale Consiliului ONG către Guvern, acestea au fost deja avute în vedere si se va încerca urmărirea cu prioritate. 1. Referitor la Implementarea Codului European de Conduită pentru Parteneriate, putem spune că principiul parteneriatului a fost respectat inclusiv în procesul de elaborare a ghidurilor solicitantului. Acestea au fost elaborate în cadrul unor grupuri de lucru tehnice, constituite la nivelul fiecărui program, în cadrul cărora au fost atrași cei mai relevanți parteneri pe domeniul respectiv. Totodată, pe perioada procesului de consultare a ghidurilor, în unele cazuri au fost organizate si întâlniri dedicate cu potențialii beneficiari pentru dezbateri si preluarea recomandărilor. Se va încerca totodată reactivarea structurilor parteneriale la nivel strategic: pe 19 octombrie va avea loc o noua reuniune a CCMAP şi, de asemenea, în contextul progresului înregistrat pe lansări, va începe şi organizarea Subcomitetelor de Coordonare Tematice - nivelul la care Consiliul ONG poate fi implicat şi poate oferi sprijin în ceea ce privește procesul de implementare a fondurilor pe domeniul dezinstituționalizării. Nu în ultimul rând, se va avea în vedere implementarea unui proiect de AT pentru aplicarea principiului parteneriatului în procesul de implementare a fondurilor şi pentru creșterea capacității partenerilor de a contribui calitativ în acest proces. 2. În ceea ce privește Promovarea alocării optime și utilizarea eficientă a fondurilor Uniunii Europene pentru reforma sistemului de protecție a copilului prin dezinstituționalizare, se va încerca urmărirea permanentă şi procesul de programare bugetară corelat cu programarea şi implementarea fondurilor europene. Totodată, la nivelul proiectelor se va urmări cu prioritate 2 principii fundamentale: complementaritatea şi sustenabilitatea investițiilor, astfel încât sa se asigure resursele necesare pentru funcționarea structurilor sprijinite şi după încetarea finanțării din fonduri europene. 3. Referitor la Includerea Consiliului ONG de Sprijin pentru implementarea proiectelor de dezinstituționalizare finanțate de Uniunea Europeană în procesul de monitorizare a implementării și în cel de asistență tehnică pentru reforma sistemului de protecție a copilului şi dezinstituționalizare, se va avea în vedere găsirea celor mai optime soluții de colaborare şi implicare a Consiliului ONG în monitorizarea procesului de implementarea a fondurilor în domeniul dezinstituționalizării, astfel încât să se poată beneficia de expertiza şi experiența structurilor implicate.
Decident:
Funcția: Secretar de Stat
Instituție: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
E-mail: mihaela.toader@fonduri-ue.ro


Informaţii despre ultimele întâlniri adăugate în RUTI

Ultimii decidenţi / ultimele grupuri specializate înregistrateInformaţii contact


Piaţa Victoriei nr.1, Sector 1, Bucureşti, România