RUTI

Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Loading Evenimente
Loading Evenimente

« Toate Evenimentele


Titlu:
Reuniune la nivel de ministri ” Prietenii Coeziunii”
Tema întâlnirii:
In perioada 7-8 decembrie 2017, la Varșovia, s-a organizat o reuniune la nivel înalt a reuniunii "Prietenii Coeziunii", care a reunit statele membre ale UE pentru a dezbate două elemente importante ale viitoarei politici de coeziune: 1) rolul inovării în politica de coeziune după 2020; 2) reglarea finală a mecanismelor actuale de gestiune financiară și implementarea orientată către rezultate. Dezbaterea privind inovarea s-a concentrat asupra combinării eficiente a instrumentelor din cadrul politicii de coeziune, care ar sprijini în mod optim inovarea în statele membre ale UE. Au fost subliniate următoarele aspecte: a) Inovarea este esențială pentru consolidarea competitivității economiilor statelor membre. Ca o problemă transversală, inovarea ar trebui să reprezinte o prioritate în următoarea perspectivă financiară a UE, în special în cadrul fondurilor europene structurale și de investiții (ESIF). Inovația are o dimensiune teritorială puternică, astfel că rolul regiunilor în stimularea soluțiilor inovatoare este esențial. Regionalizarea politicii de inovare ar trebui consolidată în acele state membre în care este nevoie, asigurând o coordonare adecvată cu nivelul național. b) Necesitatea asigurării unei puneri în aplicare eficace a diferitelor instrumente care stimulează inovația în toate statele membre și în regiuni necesită un nivel adecvat de finanțare, precum și un mix inteligent și eficient de surse și mecanisme de finanțare în următorul cadru financiar multianual (CFM). Furnizarea de complementarități și sinergii între diferitele surse de finanțare UE pentru R + D + I - cum ar fi Programul-cadru, Politica de Coeziune și altele - este de o importanță majoră. Aceasta ar trebui să fie însoțită de o reală simplificare a normelor și alinierea procedurilor în domeniile orizontale, în special ajutoarele de stat sau achizițiile publice, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru proiectele similare finanțate din diferite fonduri. Deoarece finanțarea proiectelor extrem de inovatoare este legată de un risc ridicat, mecanismul de finanțare ar trebui să încurajeze beneficiarii să se angajeze în astfel de inițiative și să nu creeze sarcini suplimentare. c) Concentrările tematice și condiționalitățile ex-ante, în special strategiile de specializare inteligentă, au contribuit la crearea unui cadru strategic și a unor fundamente solide pentru dezvoltarea inovării în politica de coeziune, la consolidarea capacității instituționale și la consolidarea cooperării dintre administrație, mediul academic și întreprinderi. În plus, cooperarea transnațională și interregională în domeniul inovării permite schimbul de experiență, consolidarea capacităților și crearea de rețele. d) S-a pus un accent deosebit pe rolul vital pe care-l are mediile de vârf în procesul de stimulare a inovării, precum și pe importanța majoră a educației de înaltă calitate, dezvoltarea competențelor necesare și sprijinirea digitalizării în procesul de creare a industriei 4.0. Prin urmare, FEDER și FSE ar trebui să contribuie împreună în cadrul politicii de coeziune pentru a atinge aceste obiective în perspectiva financiară după 2020. Unele state membre au indicat totuși că rolul sectoarelor tradiționale și rolul companiilor mari ar trebui discutate în continuare. Dezbaterea privind gestiunea financiară s-a concentrat asupra instrumentelor financiare eficiente care măresc gradul de implicare și orientarea spre rezultate în politica de coeziune. În timpul dezbaterii au fost subliniate următoarele aspecte: I) Un puternic simț al responsabilității pentru obiectivele comune ale politicii de coeziune ar trebui să fie construit între toate părțile interesate, deoarece este o condiție esențială pentru reușita viitoare a implementării politicilor. În plus, abordarea provocărilor comune ale UE, precum și punerea în aplicare a strategiilor și politicilor la nivel regional și local necesită o asistență adecvată, de asemenea, prin finanțarea europeană: II) Unul dintre elementele care consolidează proprietatea este mecanismul de cofinanțare în care UE și statele membre împărtășesc responsabilitatea financiară pentru contribuția financiară la intervenția politicii de coeziune. Dezbaterea privind posibilele schimbări ale nivelurilor de cofinanțare a prezentat două tendințe principale între statele membre. Una dintre ele este poziția mixtă privind potențiala creștere a cofinanțării naționale, cu cel puțin jumătate dintre ei dispuși să susțină actualul status quo obligatoriu. Cealaltă este că nivelurile de cofinanțare nu pot fi analizate în vid fără a lua în considerare alți factori cum ar fi tipul de fond, regulile privind ajutoarele de stat, tipul de beneficiar, eligibilitatea TVA, Pactul de stabilitate și creștere și multe altele. Astfel, este nevoie de o analiză multisetală a ratei de cofinanțare înainte de a fi stabilită în reglementările UE pentru 2020+. Mai mult, multe state membre au exprimat opinia că această chestiune ar trebui discutată numai atunci când se va anunța propunerea pentru bugetul general al politicii de coeziune. În plus, s-au ridicat și alte aspecte: a) în practică contribuțiile naționale sunt mai mari decât cele prevăzute în reglementări; b) creșterea semnificativă din rata de cofinanțare poate crea o provocare pentru regiunile și beneficiarii mai săraci; c) rata redusă de cofinanțare a UE ar reprezenta o șansă pentru menținerea nivelului actual de investiții în timp ce bugetul UE se micșorează. Abordarea orientată spre performanță ajută produsele și rezultatele politicii de coeziune să fie mai vizibile. Cu toate acestea, este nevoie de o simplificare suplimentară a mecanismelor de punere în aplicare a politicii de coeziune, pentru a consolida orientarea performanței și pentru a o face mai tangibilă. În acest sens, ar trebui explorat potențialul de aplicare a bugetului bazat pe performanță în relațiile dintre statele membre și Comisie. De asemenea, este necesar să se depășească barierele care împiedică aplicarea mai largă a metodelor deja introduse într-un domeniu limitat în perspectiva programării actuale: opțiunile de cost simplificate și plățile bazate pe performanță pentru beneficiari. A fost indicată necesitatea simplificării în domeniul în care ajutoarele de stat, achizițiile publice și alte politici ale UE se suprapun cu politica de coeziune. În plus, sa subliniat faptul că acele cerințe comune ale UE care decurg din alte politici ale UE ar trebui respectate, deoarece fondurile ESI sunt distribuite în pachetele naționale. De asemenea, a fost indicată necesitatea de a regla mecanismele cadru de performanță. Instrumentele financiare (IF) devin din ce în ce mai importante în cadrul politicii de coeziune deoarece statele membre cheltuie mai mult pe cele din perioada curentă și le aplică în mai multe domenii. A existat un acord general că, în viitor, subvențiile acordate de politica de coeziune ar trebui să prevaleze, dar IF ar trebui să fie treptat majorate. Cu toate acestea, s-au exprimat voci că IF nu ar trebui să fie obligatorii, ci ar trebui să se bazeze pe decizia fiecărui stat membru / regiune și nu ar trebui să acopere toate tipurile de investiții. Mai mult, multe state membre au subliniat acest lucru IF ar trebui să fie un element de gestiune partajată în locul gestionării centrale din partea CE. Unele țări au propus o mai mare flexibilitate între punerea în aplicare a IF prin intermediul organizațiilor financiare internaționale și al instituțiilor naționale, care de multe ori au experiență relevantă și generează costuri mai mici. Majoritatea țărilor au urmărit simplificarea tangibilă a regulilor și procedurilor din IF în cadrul CP (în special monitorizarea și raportarea) și aducându-le cât mai aproape de cerințele pieței private. În acest fel, există șansa de a extinde și de a facilita aplicarea acestora în rândul IMM-urilor și de a mobiliza fonduri private suplimentare.
Decident:
Funcția: Secretar de Stat
Instituție: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
E-mail: dan.paxino@fonduri-ue.ro


Informaţii despre ultimele întâlniri adăugate în RUTI

Ultimii decidenţi / ultimele grupuri specializate înregistrateInformaţii contact


Piaţa Victoriei nr.1, Sector 1, Bucureşti, România