RUTI

Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Loading Evenimente
Loading Evenimente

« Toate Evenimentele


Titlu:
Sedinta ordinara a Comisiei de Dialog Social
Tema întâlnirii:
1. Completarea și modificarea O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative: Formularea de amendamente privind art. 1, alin (4)/ Amendarea dispozițiilor care stipulează mărirea salariilor cu doar 20% pentru șefii de formație/ Clarificarea situației funcțiilor comune de economist, consilier juridic, auditor, referent, inginer, analist programator, arhivar etc. (introducerea funcțiilor comune în Anexa IV din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice)/ Majorarea salariilor cu 20% pentru funcțiile comune din instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale. 2. Proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice: Dezbaterea prevederilor referitoare la instituțiile de cultură, cuprinse în anexa legii/ Stabilirea sporurilor care vor fi acceptate în legea salarizării unitare. 3. Contractul Colectiv de Muncă la nivelul sectorului Cultură și Mass-Media. Separarea sectorului Cultură de Mass-media. 4. Salarizarea în instituțiile de cultură: Reîncadrarea salariaților din sectorul Cultură și Mass-Media în condiţii de muncă deosebite (artiști instrumentiști, artiști lirici și tehnicieni)/ Corelarea salariilor pentru aceeași încadrare (post) în toate instituțiile, indiferent de subordonarea acestora/ Remunerarea muncii prestate în zilele nelucrătoare/ Reorganizarea sistemului de subordonare și finanțare în instituțiile de spectacole și concerte/ Salarizarea în aceste instituții, cu aplicarea unor diferențieri între compartimente/ Modificarea tarifului pentru diurna internă și cea externă. 5. Realizarea unei reglementări legale cu privire la situației artiștilor și a tehnicienilor independenți din România. 6. Discutarea situației artistului liric din operă, operetă și filarmonică. 7. Actualizarea standardelor profesionale și introducerea noilor ocupații din industria de spectacol în Codul Ocupațiilor din România. 8. Situația Bibliotecii Naționale a României: salarizarea personalului și alte probleme specifice cu care se confruntă instituția. 9. Situația Operei Constanța. 10. Modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la vârsta de pensie pentru balerini, actori mânuitori păpuși și marionete, dar și alte categorii de personal. Analizarea condițiilor de reîncadrare în grupele de muncă. 11. Modificarea și completarea O.U.G. nr. 63/2010 de modificare a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu privire la introducerea capitolului Cultură la art III. 12. Modalitatea de punerea în aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 794 din 15 Decembrie 2016, pentru instituțiile de spectacole și concerte din România.
Decident:
Funcția: Secretar de Stat
Instituție: Ministerul Culturii și Identității Naționale
E-mail: alexandru.oprean@cultura.ro


Informaţii despre ultimele întâlniri adăugate în RUTI

Ultimii decidenţi / ultimele grupuri specializate înregistrateInformaţii contact


Piaţa Victoriei nr.1, Sector 1, Bucureşti, România