Informatii despre: doamna director Iulia HERTZOG și domnul consilier Ștefan STANCU din cadrul Direcției Autorități de Management Programe Cooperare Teritorială Europeană