Informatii despre: Consilier cu atribuţii de expert local pentru romi