Informatii despre: Coordonator SUERD în cadrul DG Regio/COM