Informatii despre: coordonatori din instituțiile care derulează proiecte cu componenta SUERD