Informatii despre: Dan Achim - Director MAPÎntâlnire grup de lucru constituit la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor pentru dezbaterea unor proiecte de acte normative.


Ministerul Apelor și Pădurilor - Universitatea Transilvania din Brașov - Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, direcțiile silvice Buzău, Covasna și Vâlcea; INCDS „Marin Drăcea”; Gărzile forestiere București, Focșani, Brașov și Rm. Vâlcea, Regia Națională a Pădurilor-ROMSILVA; Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Facultatea de Silvicultură Suceava, Asociația Administratorilor de Păduri, Societatea Progresul Silvic, Academia Română - Fundația „M. H. Elias”, Federația Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, Federația Sindicatelor din Ocoalele Silvice Private „Carpatisa”, ASFOR, Federația Coaliția Natura 2000 România, Federația pentru Apărarea Pădurilor, Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România - Nostra Silva., WWF Romania, Ocolul Silvic Buzăul Ardelean RA etc.
6 October 2017 @ 9:00 - 14:00