Informatii despre: Dan Tivilichi -Director General APM Constanta; Cristina Petrescu-Consilier Ministru; Gabriela Sirbu-Director DAERI; Gabriela Murgeanu-Director Directia Navala MT