Informatii despre: Gheorghe Mohanu - consilier



Dezbatere proiect lege pentru modifcarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări prin Legea nr.427/2001.


Ministerul Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor-ROMSILVA, INCDS „Marin Drăcea”, Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, Asociația Administratorilor de Păduri, Societatea Progresul Silvic, Academia Română - Fundația „M. H. Elias”, Federația Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, Federația Sindicatelor din Ocoalele Silvice Private „Carpatisa”, ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR, Federația Coaliția Natura 2000 România, WWF Romania, Federația pentru Apărarea Pădurilor, Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România - Nostra Silva.
21 September 2017 @ 8:30 - 15:00