Informatii despre: Nicolae Dimulescu- Președinte Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură