Informatii despre: onsilier cu atribuţii de expert local pentru romi