Informatii despre: președintele Camerei Comerț și Industrie a Republicii Moldova