Informatii despre: reprezentanti din cadrul ministerului cu atribuții în domeniu