Informatii despre: Șef Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional